Usluge

Specijalni radovi

Specijalni radovi u građevinarstvu, pročišćavanje otpadnih voda.

Sanacija

Sanacija betonskih i armiranobetonskih konstrukcija (dijamantno rezanje i bušenje betona,
hidrodinamička i ručna priprema površine, zaštita armature, reprofiliranje površine mortovima).

Hidroizolacije

sve vrste hidroizolacija od temelja do krova, krovne membrane, tekuće membrane, polimercementne hidroizolacije, bitumenske hidroizolacije.

Podovi

Epoksidni i PVC podovi.

Statika

Statička ojačanja i injektiranja (karbonske lamele i platna)

Fasade

Fasadni sustavi

Uređaji za pročišćavanje

Uređaji za pročišćavanje otpadnih voda (SBR i MBR tehnologija)

REFERENCE

Rekonstrukcija Dječjeg
vrtića Umag i jaslica Duga

Sanacija palače
Jadran (Jadrolinija)

Sanacija nogometnog igrališta
Krimeja (Rijeka Sport)

Montaža kipa
sv. Eufemije (Rovinj)

Sanacija bazena otpadne
vode epoksi premazom (Istarski vodovod)

Ugradnja pročišćivača
otpadnih voda (VIK Rijeka)

Sanacija tankvane
tiskotropnim mortom (RNR Urinj)